Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در جلسه برنامه ریزی خرید مرغ منجمد با تاکید بر حفظ بازار صادرات گوشت مرغ اظهار کرد: با وجود بحران بیماری کرونا، اما استان کردستان همچنان در تولید گوشت مرغ موفق عمل کرده است.

ایجاد رقابت در بازار پویایی در تولید را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد فرید سپری افزود: انتظار می‌رود باتوجه به ظرفیت بالای استان در تولید گوشت مرغ، خرید این محصول به منظور انجماد در مقادیر بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: گوشت مرغ در استان کردستان با کیفیت بسیار بالایی تولید می‌شود براین اساس بایستی زیرساخت‌های مرتبط توسعه و در جهت تقویت وضعیت موجود اقدام شود.

سپری خاطر نشان کرد: عرضه مستمر و تولید پایدار در گرو حفظ بازار و وجود تقاضای مداوم محقق می‌شود. در واقع با ارتقای کیفیت تولید و از دست ندادن بازار، عرضه را افزایش داده و زمینه رقابت را برای پویایی بازار فراهم کرد.

او با تاکید بر حفظ بازار صادرات گفت: صادرات تنها به معنی صادرات خارج از کشور نیست اگر بازار‌های سطح کشور را در تمامی سال و حتی بحران‌ها جذب نمائیم، می‌توان مدعی شد که بازار صادرات بسیار پررونق است در این راستا با حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده باید تحرکی اساسی نیز در این حوزه انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درادامه اظهار داشت: باوجود تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر ایران باز هم می‌شود با ایجاد رقابت و پویایی بازار تولید باکیفیت را به طرز چشمگیری افزایش داد.

به گفته سپری، با حضور صاحبان حرفه و خدمات و ایجاد رقابت سالم و بخصوص توجه به زنجیره ارزش فضا برای حضور در بازار‌های ر۳ابتی و صادراتی میسور میشود و در این میان نقش در بازار‌های جهانی دور از انتظار نمی‌باشد.

در ادامه صاحبان کشتارگاه‌های مرغ استان به ارائه نظرات پیشنهادات و انتظارات خود نسبت به برسی وضعیت کشتار و خرید مرغ منجمد پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید