Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

جعفری اذعان کرد: در راستای اتمام پروژه های بخش کشاورزی استان کردستان تأمین اعتبار پرداخت مطالبه پیمانکاران بخش کشاورزی ببه عنوان یک اولویت لازم و ضروری است.

ضرورت تأمین اعتبار پرداخت مطالبه پیمانکاران بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، خالد جعفری در جلسه ویدئو کنفرانس با   کشاورز سرپرست وزرات جهادکشاورزی معاونین وزیر و همه رؤسای سازمان جهادکشاورزی استان های کشوراظهار کرد:در اولویت قرار دادن وتامین اعتبار برای مطالبات پیمانکاران جهت اتمام پروژه های کشاورزی و تخصیص اعتبار برای سامانه های نوین آبیاری باتوجه به استقبال خوب کشاورزان از این طرح بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: باتوجه به مناسب بودن وضعیت خوب دمای هوا وبارندگی بتوانیم کماکان رتبه دوم خود را حفظ نمائیم و در بحث کود امیدواریم همچنان حمایتهای لازم ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: تامین یارانه تسهیلات تبصره 18 برای طرحهایی که برای اجرا  آماده است و می تواند از توجیه خوب اقتصادی هم برخوردار باشد مهم و اساسی است.

وی یاداورشد:برای جلوگیری از  بحث کرونا در راستای   مراجعه کشاورزان برای گرفتن تسهیلات قرض الحسنه  سیل  پیشنهاد میکنم این مدت تمدید شود تا از ازدحام کشاورزان به شعب بانکی جلوگیری شود. و در بحث تبصره بند خ بتوانیم استمهال تسهیلات را داشته باشیم.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، انتظار می رود با توجه به جوجه ریزی مناسب و همچنین تولید 4 میلیون و 400 هزار قطعه گوشتی بتوانیم از حمایتهای بیشتر و لازم برخوردار شویم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید