Iranian Agriculture News Agency

اجرای نظارت برتوزیع نهاده های دام و طیور در استان کردستان ضرورت دارد؛

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: پنج هزارو 195 تن نهاده دام و طیور در کردستان توزیع شد.

توزیع 5195 تن نهاده دام و طیور در کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه توزیع نهاده‌های دامی که با حضور اعضاء کمیته توزیع نهاده های دامی استان  برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اعلام سهمیه های جدید نهاده های دامی به میزان 1115تن ذرت ،3230 تن کنجاله سویا و 850 تن جو دامی تحویل  انبارهای شرکت پشتیبانی اموردام استان داده شد.

وی افزود : از کل سهمیه ذرت اعلام شده مقدار 650 تن آن به اتحادیه مرغداران استان، 150 تن به واحدهای پرورش مرغ تخمگذار ،150 تن به واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی، 150 تن به اتحادیه دامداران استان و 15 تن به سایر ماکیان اختصاص یافت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از مجموع سهمیه کنجاله سویا اعلام شده مقدار 2715 تن آن به اتحادیه مرغداران استان ، 200 تن به واحدهای پرورش مرغ تخمگذار ، 200 تن به واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی، 100 تن به اتحادیه دامداران استان و 15 تن به سایر ماکیان اختصاص یافته است .

وی تاکید کرد :سهمیه ذرت وکنجاله سویای اعلام شده به واحدهای فوق الذکرطبق ضوابط وشرایط اعلام شده قبلی، بوسیله اتحادیه مرغداران توزیع وازطریق تعاونی های مرغداران شهرستانهای تابعه دراختیار واحدهای واجد شرایط قرارمی گیرد.

ذکریای نژاد یادآور شد : اتحادیه دامداران استان همه سهمیه های دریافتی (کنجاله سویا ، ذرت وجو دامی) را صرفا" بین واحدهای دامداری که و درواحد خودشان مبادرت به تهیه کنسانتره می‌کنند توزیع کرده و اتحادیه مرغداران استان سهمیه های اختصاص یافته را بر اساس آمارثبت شده درسامانه سما ثبت و وجود جوجه در سالن پرورش  واحدهای مرغداری توزیع می‌کنند.

وی اظهار کرد: شرکت پشتیبانی اموردام گزارش توزیع نهاده های معرفی شده را به معاونت بهبود تولیدات دامی و مدیریت توسعه بازرگانی سازمان ارائه نموده و مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها نسبت به برگزاری جلسات هماهنگی با تعاونی مرغداران شهرستان جهت توزیع ، نظارت ورصد اقدامات لازم را بعمل آورد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: برای دست یابی مصرف کنندگان واقعی به نهاده‌های دام و طیور نظارتهای دقیق در زمان توزیع انجام می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید