Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان باتوجه به لزوم و اهمیت نظارت بر طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در این جلسه اظهار کرد: 18 فقره پرونده اراضی ملی تعیین تکلیف شد.

18 فقره پرونده اراضی ملی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، ششمین جلسه هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان وحضور مدیر کل منابع طبیعی وآبخیز داری کردستان،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نماینده صنعت، معدن وتجارت استان کردستان، نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای وکارشناسان مربوطه در روز سه شنبه مورخ 08/11/1398 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان باتوجه به لزوم و اهمیت نظارت بر طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در این جلسه اظهار کرد:  18 فقره پرونده اراضی ملی که در سنوات گذشته برای اجرای طرحهای کشاورزی، وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی به مساحت تقریبی 37 هکتاربررسی و آراء لازم از جمله فسخ قرارداد اجاره، تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت صادر وتعیین تکلیف شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید