Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت: طرح کشاورزی قراردادی در راستای بهره وری بالای محصولات کشاورزی در استان اجرایی می‌شود.

اجرای طرح کشاورزی قراردادی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، خالد جعفری گفت: در کشاورزی قراردادی واحد‌های فرآوری کننده با کشاورزان قرارداد پیش خرید منعقد می‌کنند ودر طول سال زراعی به آن‌ها آموزش‌های لازم جهت افزایش بهره وری را می‌دهند.

او با اشاره به مزیت‌های این طرح افزود:درمدل کشاورزی قراردادی واسطه‌ها حذف می‌شوند وشرکت‌های بهره بردار مستقیما محصول را ازکشاورزان می‌گیرند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت:در این طرح مشاوره‌های فنی، تامین نهاده‌ها وتسهیلات خرید به عنوان یک راهکار رسمی در بخش کشاورزی ارائه می‌شود.

جعفری بیان کرد:تا کنون در استان کردستان محصولاتی همچون گوجه فرنگی، خیاروتوت فرنگی وارد این طرح شده اندوامیدواریم سال آینده به صورت مستمر بر روی محصولات زراعی هم اجرا شود.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کشاورزی قراردادی در استان گفت:سال گذشته در زمینه تولید محصول گوجه فرنگی با یکی از کارخانجات عمده کشور قرارداد منعقد شدکه سازمان جهادکشاورزی استان ازمحل تسهیلات بخش اشتغال پایدارروستایی بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در اختیار این سرحلقه قرارداد.

او درادامه گفت:عملیات این طرح با مشارکت ۴۰۰ کشاورز درسطح ۸۰۰ هکتاراز اراضی استان در زمینه کشت محصولات خیار و گوجه فرنگی اجرایی شد.

جعفری گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ۳۰ درصد ازکل اعتبارات بخش کشاورزی قراردادی باهدف حمایت از زنجیره‌های تعریف شده وزنجیره‌های جدیدی که درحال برنامه ریزی هستند را تامین می‌کند.

او افزود: کیفیت، عملکرد، بهره وری، ارگانیک بودن و... معیار‌هایی هستند که در این طرح به آن توجه می‌شود.

جعفری با بیان اینکه محصولاتی که درقالب فرآوری تولید می‌شوند اولویت این طرح هستند، گفت: شرایط خاصی برای مشارکت کشاورزان وجود ندارد هر کشاورزبا هرابعاد زمین می‌تواند وارد این طرح شود تاکید ما هم بیشتر برمشارکت کشاورزان خردپا است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید