Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

راهکاری جهت افزایش تولید در واحد سطح

با توجه به همین تعاریف و مزایا ظهر روز یک شنبه 15 آبان ماه جلسه ای با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، معاون برنامه ریزی ، و مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع در محل سالن جلسات ستاد سازمان برگزار شد .

راهکاری جهت افزایش تولید در واحد سطح

به گزارش خبرنگار ایانا از کردستان ، رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت:  مقام عالی وزارت طی بخشنامه ای به تمامی استانها درخواست اجرای الگوی کشت را در تمامی اراضی زیر کشت و آیش زراعی و باغی صادر نموده است .

اسکندری تصریح کرد : بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با پتانسیلهای  منطقه ای و مزیت اقتصادی با رعایت اصول تولید محصولات کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی در راستای سیاستهای کلان کشور و تامین امنیت غذایی از تعاریف عمده الگوی کشت می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به آب قابل رنامه ریزی در بخش کشاورزی  و کاهش آب مصرفی در این بخش اشاره نمود و اظهار داشت: ایران با میانگین بارش کمتر از 300 میلیمتر در پهنه بندی خشک و نیمه خشک جهان قرار داردکه رویکردغیر  قابل اجتناب برنامه ریزان کشور در رویارویی با کمبود منابع آب سطحی و برداشت بیش از حد مجاز از آبخوانها که نتیجه تخریب کمی و کیفی منابع آبی را در پی داشته است نیاز به برنامه ریزی مدون دارد که با الگوی کشت میتواند میسر شود .

وی توسعه کشت پاییزه حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و توسعه کشت دانه های روغنی را از رویکردهای طراحی الگوی کشت خواند و اظهار داشت: حفظ و ارتقای شاخص های اقتصادی و تجاری و افزایش ضریب خوداتکایی با رعایت الگوی کشت ارتقا مییابد.

اسکندری در پایان افزود :  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی را مجری الگوی کشت  ملی  معرفی نمود  و تصریح کرد : امید آن می رود با همکاری  سازمان تحقیقات آموزش و ترویچ کشاورزی به عنوان ناظر الگوی کشت ملی  و سایر مجموعه ها و معاونت های ستادی تابعه به عنوان پشتیبان اجرایی طرح الگوی کشت جهت تعامل ویژه با کشاورزان که مجریان این طرح در مزرعه  هستند شاهد موفقیت های روز افزون این طرح در سطح کشور و استان کردستان باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید