Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان

اجرای طرح الگوی کشت تنظیم درآمد کشاورزان را به دنبال دارد

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: اجرای طرح الگوی کشت تنظیم درآمد کشاورزان را به دنبال دارد.

اجرای طرح الگوی کشت تنظیم درآمد کشاورزان را به دنبال دارد
به گزارش خبرنگار ایانا از  کردستان،  مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با اجرای طرح الگوی کشت درآمد کشاورزان هم تنظیم شده و پایدار خواهد شد.

حیدر مرادی  با اشاره به اینکه از سال های گذشته  فعالیت هایی در راستای الگوی کشت بهینه در این استان آغاز شده است، اظهار داشت: کاهش سطح محصولات آب بر و حرکت به سمت حفظ منابع آب و خاک از مزایا و تاکیدات مهم اجرای طرح الگوی کشت است.

وی با اشاره به اینکه در محصولات آب بری هم چون گوجه فرنگی و خیار در استان کاهش سطح زیرکشت داریم، افزود: از یک هزار و ۳۰۰ هکتار برنامه کشت گوجه فرنگی در استان کمتر از یک هزار و ۱۰۰ هکتار کشت انجام شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار برنامه ابلاغی تولید خیار در استان کمتر از یک هزار و ۷۰۰ هکتار کشت شده و این روند در سیب زمینی هم همین گونه بوده است.

مرادی با اشاره به اینکه یکی از برنامه ها کشت سبزی و صیفی در گلخانه ها و کشت ارقام با نیاز آبی کمتر و عملکرد بالاتر در فضای باز است، گفت: با اجرای طرح الگوی کشت از کشت مرسوم به سمت کشاورزی حفاظتی و کم خاک ورز که منجر به حفظ منابع آب و خاک می شود، حرکت می کنیم.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح دیگر کشاورز در سالی درآمد زیاد و بعد چند سال درآمد اندک نخواهد داشت بلکه شاهد پایداری در درآمد و استفاده بهینه از اداوات و امکانات کشاورزی خواهیم بود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه طرح الگوی کشت طرحی چند جانبه است، گفت: الگوی کشت برمبنای ظرفیت هر منطقه اجرا می شود و مزایای فراوانی از جمله رعایت تناوب، کنترل آفات و بیماری  را  دارد.

مرادی بیان کرد: براساس چارچوب اصلی این طرح محصولات آب بری هم چون هندوانه که صرفه اقتصادی زیادی هم ندارد اجازه واردات آن یا کشت فراسرزمینی آن داده می شود.

وی یادآور شد: با اجرای طرح الگوی کشت دیگر همه خدمات سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان هم چون پرداخت تسهیلات و یارانه نهاده‌های مورد نیاز منوط به رعایت و عمل به این برنامه می شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه اجرای طرح الگوی کشت در اراضی آبی بیشتر و پررنگ تر از اراضی دیم است،گفت: محصولات استراتژیک هم چون گندم در کردستان بیشتر در اراضی دیم کشت می شود که در راستای تقویت و رشد تولید در دیمزارها هم طرح جهش تولید در دیمزارها در حال اجرا است.

مرادی یادآور شد: محصولی هم چون یونجه در سال به ۱۵ نوبت آبیاری نیاز دارد در حالیکه نیاز محصول علوفه ای هم چون سورگوم سه تا چهار نوبت آبیاری است و در هکتار هم حدود ۵۰ تن عملکرد دارد لذا کشت و ترویج چنین محصولاتی در اولویت است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید