Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ه اظهار داشت: کشاورزانی که طرح الگوی کشت را اجرا کنند در تمدید پروانه چاه آب و بهای آب پرداختی حمایت می شوند و مبلغی از آنها دریافت نخواهد شد و یا تخفیف زیادی به آنها داده می شود و افرادی هم که رعایت نکنند باید هزینه‌های بیشتری بابت این موارد پرداخت کنند.

اعمال مشوق هایی برای اجراکنندگان طرح الگوی کشت

به گزارش خبرنگار ایانا از کردستان، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: کشاورزانی که طرح الگوی کشت را اجرا کنند در تمدید پروانه چاه آب و بهای آب پرداختی حمایت می شوند و مبلغی از آنها دریافت نخواهد شد و یا تخفیف زیادی به آنها داده می شود و افرادی هم که رعایت نکنند باید هزینه‌های بیشتری بابت این موارد پرداخت کنند.

وی افزود: کشاورزانی که طرح الگوی کشت را اجرا کنند در تمدید پروانه چاه آب و بهای آب پرداختی حمایت می شوند و مبلغی از آنها دریافت نخواهد شد وی یا تخفیف زیادی به آنها داده می شود و افرادی هم که رعایت نکنند باید هزینه‌های بیشتری را بابت این موارد پرداخت کنند.

حیدر مرادی ادامه داد: به عنوان نمونه براساس اجرای این طرح در اراضی پایاب سد، هر کشاورزی مختار است ۲۰ درصد اراضی خود را به کشت علوفه، ۴۰ تا ۴۵ درصد به کشت غلات و ۱۰درصد دانه های روغنی و دیگر محصولات کشاورزی اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: اگر کشاورزی ۱۰۰ درصد زمین خود را به کشت یک محصول آن هم از نوع آب بر اختصاص دهد دیگر از خدمات سازمان جهاد کشاورزی از جمله یارانه کود و سم و تسهیلات بهره‌‎مند نخواهد شد.

مرادی یادآور شد: اجرای الگوی کشت منجر به حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از فرسایش های آبی و بادی و همچنین حرکت از سمت کشت مرسوم به سوی کشاورزی حفاظتی و کم خاک ورزی می شود که این موارد منجر به حفظ منابع و تولید پایدار در این بخش خواهد شد.

وی افزود: هر طرحی که در هر بخشی تهیه و تدوین می شود در مسیر اجرای آن ممکن است موانعی وجود داشته باشد که اجرای آنرا با مشکلاتی مواجه کند و موجب تاخیر در دستیابی به هدف های تعیین شده شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در مسیر اجرای طرح الگوی کشت هم به گفته مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم تصمیم گیری های که در ارتباط با صادرات و واردات محصولات کشاورزی اتخاذ می شود اگر بدون توجه به بازار و وضعیت تولید باشد می تواند از موانع موثر در اجرای الگوی کشت باشد.

مرادی ثابت نبودن بازار و قیمت محصولات کشاورزی را مانعی برسر راه اجرای طرح الگوی کشت خواند و افزود: وقتی بدون توجه به تولید انجام شده صادرات و واردات برخی از محصولات ممنوع یا آزاد می شود بازار تعادلش را از دست می دهد و تولیدکنندگان متضرر می شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید