Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

حامدی گفت: با توجه به تنش های جوی و دمای بالای هوا زارعان استان هرچه سریع تر با مشورت کارشناسان سازمان اقدام به مبارزه با سن غلات و علف های هرز کنند.

زارعان استان در مزارع گندم و جو اقدام به مبارزه با علفهای هرز و سن غلات کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، فریدون حامدی اظهار کرد: کشاورزان استان با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی و یا کلینک های گیاه پزشکی سم مناسب را برای  مبارزه با علفهای برگ پهن و نازک برگ تهیه کنند و در اسرع وقت اقدام به سم پاشی کنند.

وی افزود: علف های هرز علاوه بر جذب رطوب خاک و مواد غذایی، میتواند منبعی برای آفات و بیماری ها در مزارع گندم و جو باشند.

حامدی گفت: بیش از ۶۳۰ هزار هکتار از اراضی استان کردستان در سال جاری تحت کشت گندم و جو است، ۹۰ درصد این اراضی بصورت دیم کشت شده و در حال حاضر اکثر مزارع گندم و جو استان در مرحله پنجه قرار دارند.

 مدیر حفظ نباتات در ادامه یادآور شد: بهترین زمان برای کنترل موثر آفت سن گندم در این مرحله (سن بصورت مادر )می‌باشد  و توصیه بر این است که قبل از تخم ریزی ابن آفت و تکثیر آن سمپاشی انجام شود. برای کنترل علفهای هرز نیز تا مرحله بند دوم ساقه گندم فرصت سمپاشی در مزارع وجود دارد

وی ادامه داد: با توجه به پایشهایی که کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در مزارع گندم و جو انجام داده اند، احتمال طغیان سن در مزارع گندم و جو استان پیش بینی شده است.

حامدی تصریح کرد: کشاورزان با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی استان نسبت به مبارزه با سن غلات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: باید سم پاشی مزارع گندم و جو برای جلوگیری از تخم ریزی سن مادر و طغیان سن در زمان مناسب و با مشورت کارشانسان و تخصصین صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: دمای بالای هوا در این مدت باعث افزایش جمعیت سن شده و باید کنترل سن غلات در مرحله سن مادر از اولویت های زارعان استان باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید