Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

اسکندری اذعان داشت : هدف از دیدار با کشاورزان بررسی موانع و مشکلات در راستای کاهش دغدغه کشاورزان و افزایش تولید می باشد.

کاهش دغدغه کشاورزان برای افزایش تولید بیشتر اولویت جهاد کشاورزی استان کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان ، پیمان اسکندری در نماز عبادی سیاسی جمعه توپ آغاج اظهار کرد: شهرستان بیجار به لحاظ کشاورزی در حوزه زراعت دارای رتبه برتر کشوری است و بخش مهمی از گندم استان کردستان در این شهرستان تولید می شود.

وی افزود: باتوجه به سند تدوین شده اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و اهمیت امنیت غذایی در این سند بخش کشاورزی نیز با جدیت در تامین غذا به ویژه محصولات استراتژیک ورود کرده و تلاش می شود تا خودکفایی در این حوزه را به بالاترین حد امکان ارتقاء داده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: ما در بخش کشاورزی استان کردستان نیز در راستای تحقق تدوین برنامه و اهداف بلند مدت سعی برآن داریم موانع و مشکلات را بررسی ودر راستای رفع آنها اقدام کنیم.

وی با اشاره به وجود ۱۴هزار بهره بردار در بخش کشاورزی شهرستان بیجار تاکید کرد : نزدیک به ۲۸هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم از این بخش امرار معاش و ارتزاق می کنند که به لحاظ اشتغال و تولید حائز اهمیت است.

اسکندری خاطرنشان کرد: امروز امنیت غذایی معادل امنیت ملی است و دارای جایگاه ویژه ای است  و کشوری که امنیت غذایی ندارد به لحاظ امنیت ملی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

به گفته این مسئول: شهرستان بیجار در بحث امنیت غذایی در تولید محصول استراتژیک گندم بسیار موفق عمل کرده و ۲۴۰ هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان بیجاری درسالهایی که خشکسالی حادث نشود و این مقدار معادل۱چهارم گندم تولیدی استان کردستان است براین اساس کشاورزی در این شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یاداور شد :ما مصمم هستیم که با حضور در شهرستانهای استان ارتباطی مستقیم و چهره به چهره با  کشاورزان  و تشکلهای کشاورزی داشته و نسبت به رفع دغدغه های آنها در همه حوزه ها اقدام کنیم.

در پایان نماز جمعه پیمان اسکندری همراه با معاونین  با تشکیل میز خدمت نسبت به بررسی مسائل و مشکلات بهره برداران با ارتباط چهره به چهره با  مردم توپ آغاج  اقدام کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید