Iranian Agriculture News Agency

در سال جاری در استان کردستان انجام شد؛

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۹۰۸ فقره مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استناد به قانون برای واگذاری به طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغالزایی طی سال جاری در استان صادر شده است.

۹۰۸ فقره مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای  طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغالزایی
به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، پیمان ملکی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: زمین به عنوان بستر همه فعالیت‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای در بخش‌های اقتصادی به ویژه کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار است.

یر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی که بستر تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی در جامعه هستند اهمیت بالایی دارد، گفت: عدم تثبیت مالکیت، اجرای قوانین و مقررات موازی و خرد بودن اراضی کشاورزی از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی است.

به گفته وی، عدم امکان مدیریت و برنامه ریزی درست برای کاهش مصرف آب و استفاده بهینه ازخاک، نیروی انسانی و ماشین آلات کشاورزی است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می‌شود.

ملکی به اقدامات مدیریت امور اراضی استان در ارتباط با حفاظت از اراضی کشاورزی اشاره کرد وگفت: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در چهارچوب اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴۱ مورد اقدام حقوقی و قضایی علیه متخلفان و اعلام جرم به مراجع قضایی در استان انجام شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت : طی این مدت ۲۹۹ مورد دادنامه صادره بدوی، ۱۰۲ مورد آراء تجدید نظر، ۸۶ مورد اجرای حکم قطعی قضایی قلع و قمع بنا به استناد احکام صادره قطعی هم صادر شده است.

وی افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، ۳۱۴ مورد قلع و قمع بنا در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب، تبدیل، تفکیک و تغییرکاربری عرصه‌های زراعی و باغی انجام شده است.

ملکی گفت: براساس تبصره یک ماده یک قانون مذکور در صدور مجوز‌های قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغالزایی استان طی سال‌جاری ۹۰۸ فقره مجوز صادر شده که بیشتر آن‌ها در حوزه‌های طرح‌های مرتبط با کشاورزی، صنعتی و گردشگری بوده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در قالب کمیسیون‌های ماده ۲ و ماده ۲۱ نیز در سال جاری واگذاری اراضی به ۴۸ فقره طرح به مساحت ۱۶۰ هکتار مصوب و به متقاضیان هم واگذار شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید