Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه مساحت صدور مجوز ها ۱۳۱ هکتار است، گفت: مساحت اعاده شده مربوط به تغییر کاربری های غیر مجاز ۸۳ هزار و ۴۵۵ متر مربع بوده است.

مجوز ۱۳۱ هکتار در کردستان صادر شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، پیمان ملکی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال جاری تعداد ۱۱۰۰ مجوز تغییرکاربری اراضی کشاورزی به منظور اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در استان کردستان صادر شده است.

وی افزود: در اجرای ماده سه و ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در جهت تامین امنیت غذایی و برخورد با متخلفان در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۸۱ فقره قلع و قمع بناهای غیر مجاز توسط سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی اجرا شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه مساحت صدور مجوز ها ۱۳۱ هکتار است، بیان کرد: مساحت اعاده شده مربوط به تغییر کاربری های غیر مجاز ۸۳ هزار و ۴۵۵ متر مربع بوده است.

ملکی با اشاره به اینکه بیشترین میزان قلع و قمع مربوط به سنندج است، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی بناهای تخریب شده تقریبا ۵۰ میلیارد تومان ارزیابی شده که اکثرا ویلا و دیوار کشی بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید