Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: بخش دامپروری مکمل بخش کشاورزیست و ضایعات بخش کشاورزی میتواند غذای دام نشخوار کنندگان را فراهم سازد.

استفاده از بقایای کشاورزی و پسماند‌های مفید  زراعی جهت کنستانتره دامی

به گزارش خبرنگار ایانا در کردستان، ذکریایی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه بخش دامپروری مکمل بخش کشاورزیست و ضایعات بخش کشاورزی میتواند غذای دام نشخوار کنندگان را فراهم سازد، افزود :  کنستانتره مغذی  یکی از موضوعات مهم تغذیه ای خوراک دام است  که در تولید گوشت و شیر تاثیری بسزایی دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه غالب ارز کشور جهت خرید خوراک دام اختصاص داده می شود نیاز به تدوین برنامه های مدون داخلی جهت تغذیه دام  دیده می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  افزود: میوه های مختلف پا درختی و  ساق و برگ حبوباتی چون عدس،نخود،جو، لوبیا، سبزی و صیفی، دارای مواد مغذی هستند که دور ریز آنها میتواند پس از فرآوری به عنوان کنستانتره دام مورد استفاده قرار گیرد.  

وی  تصریح کرد: با انجام فرآیند بر روی پسماند‌ها یا ضایعات صنعتی و کشاورزی می‌توان آنها را وارد چرخه اولیه  تولید خوراک دام کرد،  فرآوری و استفاده از این ضایعات در جهت جلوگیری از به هدر رفتن ترکیبات مغذی و افزایش بهره وری در تولید شیر و گوشت منطقی است.

ذکریایی نژاد اظهار کرد : انجام فرآیند بر روی پسمانده‌ها جهت خوراک دام عمدتاً سبب خوشخوارکی، قابلیت هضم، بازده مصرف غذا و افزایش وزن روزانه دام‌ها می‌شود، گرچه این مواد دارای مواد ضد تغذیه‌ای و عناصر سنگین هستند، اما با انجام عمل آوری و فرآیند‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قابل بازیافت دارند.

وی با اشاره به اینکه درکلیه اعمال فرآیندسازی بر روی پسمانده‌ها یا ضایعات، علاوه بر افزایش کیفیت خوراک باید ارزش اقتصادی این روش‌ها و سودمندی آنها نیز مدنظر قرار گیرد افزود : استفاده بهینه از  ضایعات کشاورزی از بروز مشکل زیست محیطی جلوگیری می‌کند و موجب کاهش قیمت علوفه، پرهیز از اسراف و دورریز ضایعات گیاهی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی  استفاده از دانش متخصصین دانشگاه های استان و موسسه تحقیقات را در این زمینه ضروری دانست و افزود: اولویت اول انجام این طرح ،  سلامت مصرف کننده است چرا که چشم انداز این طرح ابتدا سلامت مردم و مصرف کنندگان می باشد که با توجه به این موضوع لازم است  نهایت دقت در انجام مراحل تولید کنستانتره از ضایعات کشاورزی صورت گیرد.

85هزار هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی در استان از مزایایی است که به آن اشاره شد و استفاده از شاخ و برگ این محصول جهت تولید کنستانتره از مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید