Iranian Agriculture News Agency

زیتون به عنوان یکی از باارزش‌ترین میوه‌های خوراکی و روغنی جهان شناخته می‌شود که شهرستان طارم، یکی از تولیدکنندگان این محصول در ایران است. زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون، عمده ارقام محصول شهرستان طارم است. منبع: خبرگزاری صداوسیما

برداشت زیتون طارم

دیدگاه تان را بنویسید