Iranian Agriculture News Agency

«ایل بزرگ بختیاری» گروه بزرگی از مردمان استان‌های جنوب غربی ایران هستند. ایل بختیاری در استان‌های خوزستان، لرستان، اصفهان و چهار محال‌بختیاری زندگی می‌کنند. بخش بزرگی از ایل بختیاری، عشایر کوچ‌نشین هستند.

زندگی در ایل بختیاری

دیدگاه تان را بنویسید