Iranian Agriculture News Agency

حدود ۶ ماه است که جمعه هر هفته معترضان فلسطینی در نواز غزه در راهپیمایی موسوم به بازگشت شرکت می‌کنند. نظامیان صهیونیست برای سرکوب فلسطینیان در این تظاهرات به خشونت متوسل می‌شوند.

۲۵ هفته اعتراض در غزه‎

دیدگاه تان را بنویسید