Iranian Agriculture News Agency

هر ساله هزاران نفر از سراسر تایلند پرندگان خود را به استان ناراتیوات می‌آورند تا در مسابقه زیباترین آواز پرنده شرکت کنند.

مسابقه آوازخوانی پرندگان در تایلند

دیدگاه تان را بنویسید