Iranian Agriculture News Agency

یک گروه غواصی در دریای کوترز، تورهای پهن‌شده در کف دریا که برای شکار جانوران کمیاب دریایی استفاده می‌شود را از بین می‌برند. شکارچیان با گرفتن جانداران کمیاب آنها را در بازار های سیاه به فروش می‌رسانند.

 شیرجه خطرناک؛ عکس روز نشنال‌جئوگرافیک

دیدگاه تان را بنویسید