Iranian Agriculture News Agency

تعداد زیادی از شهروندان هائیتی در پایتخت این کشور، میان زباله‌ها زندگی و امرار معاش می‌کنند.

زندگی میان زباله‌ها در هائیتی‎

دیدگاه تان را بنویسید