Iranian Agriculture News Agency

با وجود اینکه یک ماه از زمان اجرای قانون منع استفاده از روبنده در دانمارک می‌گذرد، بسیاری از زنان مسلمان دانمارکی از اجرای این قانون امتناع می‌کنند.

امتناع مسلمانان از اجرای قانون منع روبنده در دانمارک

دیدگاه تان را بنویسید