Iranian Agriculture News Agency

مسعود کرباسیان در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: «دولت این باور را دارد، مردم هم باید بپذیرند که بن‌بستی در کار نیست. آمار کارآفرینی جوانان در شرکت‌های دانش‌بنیان هم یک «نشانه» قوی است که یقین کنیم جوانان تشنه کارآفرینی هستند.»

وزیر اقتصاد: جوانان تشنه کارآفرینی هستند

دیدگاه تان را بنویسید