Iranian Agriculture News Agency

خاکپور:

رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اهمیت خاک در بحث امنیت غذایی کشور گفت: اصلاح الگوی کشت راهکاری برای مقابله با شوری و فرسایش خاک است.

اصلاح الگوی کشت یک راهکار برای مقابله با شوری و فرسایش خاک است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، هومان خاکپور رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: فرسایش خاک، شور شدن خاک، آلودگی خاکی از مهمترین تهدیدهای است که در سال‌های اخیر خاک را به سمت نابودی می‌برد و در کشور شرایط خاک بسیار حساس تر از آسیا و جهان است و براساس آمار کشور  رتبه نخست از دست روی و فرساش خاک را در نیا دارد و این امر به شدت نگران کننده است.

به گفته وی، میانگین فرسایش خاک در استان بیشتر از میانگین کشوری استا و این امر به دلیل کوهستانی بودن و وجود مناطق پرشیب یک تهدید برای استان است که با تخریب پوشش گیاهی حساسیت نسبت به فرسایش خاک افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش هر تن خاک ۲۸ دلار ارزش‌گذاری شده و سالانه بیش از ۲ میلیارد تن خاک در کشور فرسایش خاک وجود دارد، سالانه بیش از ۵۶ میلیارد دلار خسارت از دست رفتن خاک در کشور است .

این فعال زیست‌محیطی، به پایین بودن میزان خاکزایی در کشور اشاره کرد و گفت: به طور میانگین در دنیا ۴۰۰ سال برای تولید خاک زمان نیاز است که این میزان در کشور ما ۲ برابر است و با توجه به اینکه کشور در نوار خشک زمین قرار دارد هر چه فاصه بین خاکزایی و از دست رَوی خاک کمتر باشد مدیریت و پایداری خاک افزایش پیدا می‌کند.

خاکپور افزود: خاک جز منابعی است که قوانین هیچ کشور اجازه صادرات آن را ندارد و امنیت غذایی نیز وابسته به خاک است و د رصورتی که خاک از دست برود امنیت غذای  ،پوشش گیاهی، جنگل‌ها و مراتع نیز از بین می رود.

وی به شور شدن خاک در برخی مناطق کشور اشاره کرد و گفت: شوری خاک باعث از بین رفتن کارکردهای خاک می‌شود که این امر به دلیل بهره‌برداری بیش از حد و غیرمتعارف از آبهای زیرزمینی است.

این مسوول منابع طبیعی و جنگلهای چهارمحال و بختیاری به بی خاک‌ورزی و کم خاک‌ورزی به عنوان مهمترین کار در کاهش فرسایش خاک اشاره کرد و گفت: در این نوع کشاورزی، کمترین دستکاری و شخم وشیار در خاک و ساختمان خاک ایجاد می‌شود که با استفاده از فناوری(تکنولوژی) جدید بذر را داخل خاک می‌کارند و نیاز به شخم زدن نیست.

خاکپور افزود: تنوع الگوی کشت، آیش گذاشتن زمین نیز یک فرصت برای احیا و کمک کردن به حاصلخیزی خاک است و استفاده از کودهای شیمیایی که به حاصلخیزی خاک کمک می‌کنند از دیگر راهکارهی تقویت ساختار و تقویت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک است.

در پایان ذکر این نکته که خاک یک میراث از گذشته برای  آیندگان است،پیشنهاد می شود به صورت همگانی از خاک به عنوان یکی از گرانبهاترین هدیه‌های الهی در کنار، آب و هوا حفاظت شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید