Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری :

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت:۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در استان و ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم صادرات استان مختص بخش کشاورزی است و تولید سرانه تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان در مقایسه با کشور ۵۰ درصد است.

سهم اشتغالزایی بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ۲۵ درصد است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، علی شهریارپور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان در تولید ناخالص بین ۱۶ تا ۱۹ درصد سهم دارد، گفت: باید به ظرفیت‌های بخش کشاورزی توجه بیشتری شود و از تمام این ظرفیت با استفاده فناوری و علم روز استفاده کرد.

 شهریارپور در همایش کشت پاییزه  چهارمحال و بختیاری به سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت : ۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در استان و ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم صادرات استان مختص بخش کشاورزی است و تولید سرانه تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان در مقایسه با کشور ۵۰ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون بخش کشاورزی از نظر شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی قرار ندارد ، گفت: کشاورزی در این استان از سال‌های گذشته به عنوان مهمترین فعالیت اقتصادی،اجتماعی مردم استان بوده است به گونه‌ای که تمام فعالیت‌های استان به بخش کشاورزی ارتباط دارد.

شهریارپور به ظرفیت و قابلیت‌های استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید از این ظرفیت و پتانسیل کشاورزی با استفاده از فناوری روز دنیا استفاده کرد تا به پیشرفت‌ها و رشدهای قابل قبول در حوزه کشاورزی دست یافت.

وی به تغییر الگوی کشت، توسعه فعالیت در حوزه گیاهان دارویی، توسعه گلخانه‌ها، توسعه صنعت دامپروری و کشت‌های متراکم در استان به عنوان یک فرصت اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی توسعه فعالیت‌های کشاوری مبتنی بر استفاده از فناوری روز دنیا یک مزیت است، تا بتوان از ظرفیت کشاورزی برای افزایش تولید ناخالص استان استفاده کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید