Iranian Agriculture News Agency

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردل اعلام کرد:

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردل گفت :به منظور پایش سطح مالاشیت گرین و مشتقات آن در ماهی های پرورشی، میزان ماده مذکور در نمونه های اخذ شده در حد استاندارد اعلام شده توسط سازمان دامپزشکی کشور می باشد و در هیچکدام از این مزارع تحت پایش قرارگرفته از ماده مالاشیت گرین استفاده نشده است.

درمزارع پرورش ماهی شهرستان اردل  از مالاشیت گرین استفاده نشده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، با توجه به ممنوعیت مصرف مالاشیت گرین در مزارع پرورش ماهی و الزامات سازمان دامپزشکی کشور در خصوص پایش و نمونه گیری از مزارع پرورش جهت تعیین باقی مانده این ماده در ماهیان پرورشی در چهارماهه نخست امسال کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان اردل با نمونه گیری از سطح 59 مزرعه پرورش ماهی دراین شهرستان و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و  انجام آزمایشات لازم، به منظور پایش سطح مالاشیت گرین و مشتقات آن در ماهی های پرورشی، میزان ماده مذکور در نمونه های اخذ شده در حد استاندارد اعلام شده توسط سازمان دامپزشکی کشور می باشد و در هیچکدام از این مزارع تحت پایش قرارگرفته  از ماده مالاشیت گرین  استفاده نشده است.

رضا کریمی چشمه علی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردل با اعلام این مطلب افزود: مالاشیت گرین ماده ای است که استفاده از آن در مزارع پرورش ماهی ممنوع می باشد.استفاده از این ماده همچنین در استخرهای پرورش ماهی به دلیل خروج پساب این مزارع به رودخانه ها احتمال آلودگی ماهیان وحشی در رودخانه و دریا را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: شهرستان اردل به عنوان یکی از قطبهای پرورش ماهی در استان و کشور میباشد لذا بهداشت و سلامت این فراورده بسیار حائز اهمیت خواهد بود. وی در پایان از تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی قزل آلا خواست ضمن ممانعت از مصرف هرگونه ماده غیرمجاز در مواقع بروز بیماری یا لزوم انجام ضدعفونی مزارع پرورشی،ضمن مشورت با کارشناسان شبکه دامپزشکی از مواد موثر جایگزین مالاشیت گرین که مورد تأیید سازمان  دامپزشکی کشور می باشد استفاده کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید