Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان با اشاره به آغاز برداشت جو در مزارع این شهرستان اظهار داشت :از سطح ۹۰۰ هکتار اراضی کشت شده در این شهرستان سطح ۶۰۰ هکتار مزراع با تولید بیش از ۱۵۰۰ تن به مرحله برداشت رسیده است.

آغاز برداشت جو از سطح ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فارسان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، ابراهیم کوچکی گفت :با توجه به بروز خشکسالی و لزوم بهره وری آب و صرفه جویی هر چه بیشتر مصرف آب کشاورزی با تلاش مجموعه جهاد کشاورزی سطحی بالغ بر۳۶۰۰ هکتار تاکنون از اراضی زراعی و باغی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند.

وی اظهار داشت: با توصیه کارشناسان جهت رعایت الگوی کشت ،کشت های زراعت پاییزه خصوصا گندم و جو انجام گردید که در خصوص کشت جو که سطحی بالغ بر  ۹۰۰ هکتار اراضی اختصاص یافته که ۶۰۰ هکتار آن به مرحله برداشت رسید.

 کوچکی در پایان پیش بینی کرد: از این سطح ۱۵۰۰ تن محصول جو برداشت شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید