Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل،از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با سن گندم ، مدیریت تغذیه وآبیاری یونجه در مزارع این شهرستان ،خبرداد.

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با سن گندم ومدیریت تغذیه و آبیاری یونجه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، روح الله  سعیدی گفت: با توجه به افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به غذا، شواهد گویای آن است که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت امکان پذیر نمی باشد، لذا تمرکز بر افزایش تولید در واحد سطح بایستی یکی از مهم ترین راهبرد ها باشد و برای این کار بایستی همه ی عامل های موثر در تولید به کار گرفته شوند.

همچنین  بهرامی مسئول ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اردل  گفت: سن غلات از مهمترین آفات گندم و جو می باشد که این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد (خسارت کمی) و از بین بردن خاصیت نانوایی (خسارت کیفی) می شود.

وی افزود: خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاه پزشکی محسوب می‌شود و این روند در سال های اخیر شدید بوده است لذا دوره آموزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی ودر مزارع برگزارشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید