Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد اعلام کرد :

مدیر جهاد کشاورزی کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت :در سال زراعی 1400-1399، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد 3 مورد سایت الگویی و 2 مورد کانون یادگیری با همکاری مراکز جهاد کشاورزی تابعه اجرا کرد.

شهرستان شهرکرد مجری 5 سایت الگویی جامع تولیدی و کانون یادگیری

به گزار خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری ، فرهاد رفیعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: هدف اصلی ایجاد سایتهای الگویی و کانونهای یادگیری، توانمندسازی کشاورزان و بهبود رفتار حرفه‌ای آنان، افزایش مشارکت، دستیابی به بهره‌وری بیشتر منابع، همسو کردن فعالیتهای مختلف بخش کشاورزی و ایجاد تعامل با بخش‌های تحقیقاتی، اجرایی و خبرگان محلی است.

 رفیعی افزود: سایت الگویی، واحد تولیدی متعلق به یک مددکار ترویجی یا تسهیلگر روستایی و تعدادی واحد متعلق به سایر بهره‌برداران یک روستا می‌باشد که در آن کلیه توصیه‌ها فنی و یافته‌های تحقیقاتی و طرحهای مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی با تجمیع منابع و امکانات، اجرا شده، تعمیم و توسعه داده می‌شود. و کانون یادگیری نیز متعلق به نمونه‌های بخش کشاورزی است که تجارب حرفه‌ای و موفق خود را در اختیار سایر بهره‌برداران قرار می‌دهند.

وی گفت: در سال زراعی 400-99 تعداد 3 سایت الگویی در زمینه محصولات گندم و جوی آبی و باغات اجرا می‌شود و 2 مورد کانون یادگیری شهرستان نیز در زمینه لوبیا و گندم آبی است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد خاطر نشان کرد: سطح زیر کشت سایتهای الگویی و کانونهای یادگیری شهرستان 522 هکتار است که در طی انجام آموزشها 20 مورد مدرسه در مزرعه (FFS) با عناوین مختلف و با حضور کشاورزان واحد اصلی و واحدهای تابعی برگزار می‌شود که پیش‌بینی می‌شود 300 نفر-روز بهره‌بردار از ابتدای کار تا انتها (کاشت تا برداشت) آموزشهای لازم را فرا گیرند و اجرای توصیه‌های فنی توسط کشاورزان مورد رصد و پایش کارشناسان بخش مربوطه قرار می‌گیرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید