Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کمیته نظارت و بازرسی در شهرستان لردگان خبر داد.

بازدید کمیته نظارت وبازرسی توزیع نهاده از شهرستان لردگان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مسعود میرزائی افزود: در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع نهاده های کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودها وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی درشهرستان لردگان صورت گرفت.

 میرزایی تصریح کرد :کارشناسان فنی شرکت وسازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند و توزیع وثبت رسید بارنامه وحواله کشاورزان در سامانه هوشمند  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم داده شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید