Iranian Agriculture News Agency

ایانا گزارش می‌دهد:

صنعت دامپروری از جمله صنایعی است که با توجه به وجود تنوع در نوع دام، محصولات خام و فرآوده های صنعتی متعدد دارای تعدد زنجیره از آغاز تا انتها است.

ضرورت ایجاد زنجیره های تولید در رونق بخش دامپروری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، صنعت دامپروری از جمله صنایعی است که با توجه به وجود تنوع در نوع دام، محصولات خام و فرآوده های صنعتی متعدد دارای تعدد زنجیره از آغاز تا انتها می باشدصنایع دامپروری با این فرمت به صورت بالقوه امکان داشتن نقاط مهم و کلیدی متعددی را دارند که عدم چرخش در هر یک از این نقاط‌ها می‌تواند سرعت چرخه کامل را تحت تاثیر قرار دهد.

در دامپروری سنتی پایه به علت ظرفیت محدود تولیدات دامی، تاثیرپذیری از عوامل بیرونی محدود می‌شود و در نتیجه چرخه زنجیره با نوسانات کم به حرکت خود در همه شرایط ادامه می دهد؛ ولی در یک حالت مدرن و صنعتی، دامپروری از حالت سنتی خارج و به عنوان یک منبع مهم در مسیر تولید و کسب درآمد و نیز موثر در توسعه پایدار کشاورزی و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

در این حالت عوامل مهم و تاثیر گذار بیرونی بسیار مهم خواهند بود و حتی می توانند توان تولیدی این صنعت را به به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در بخش توسعه فن‌آوری و بازاریابی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا در شهرکرد اظهار داشت:صنایع دامپروری در ایران به دلیل سرمایه گذاری داخلی بسیار زیاد و حجم بالای محصولات و فرآورده های تولیدی ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی کشور و تقویت سفره غذایی جامعه دارد و در مقابل وابستگی بیش از حد دامپروری به نهاده های وارداتی وضعیت آن برای ایجاد زنجیره تولید را با مشکلات عدیده روبرو نموده است، زیرا از جهتی در اقتصاد مدرن، پایداری صنایع با زنجیره های تولیدی متعدد وابسته به ایجاد زنجیره تولید واحد یا یکپارچه سازی ارتباط دارد و در این حالت، ایجاد زنجیره تولید می تواند صنایع دامپروری کشور را در خدمت وارد کنندگان نهاده ها دامی گذارد که برای حفظ منافع شخصی بخش بزرگی از سرمایه گذاری کشور را در خدمت واردات و خروج ارز خواهند گذاشت و این توانایی را خواهند یافت که با ایجاد اولین گلوگاه در این زنجیره تمام سرمایه کشور را به سمت نابودی سوق دهند.

یاسر رحیمیان افزود: از جهت دیگر نیز در دامپروری سنتی به دلیل گران بودن تولیدات، توان پایداری در برابر محصولات وارداتی که  به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشور وارد شده اند و به دلیل تولیدات صنعتی و بر پایه ایجاد زنجیره تولید ارزان قیمت هستند را نداشته و لذا وضعیت دامپروران جزء و خرد در این خصوص به مخاطره خواهد افتاد.

وی گفت : سیاستمداران دولتی ناظر بر صنعت دامپروری کشور با در نظر نگرفتن این خطر کاملا آشکار و آسیب زننده، تنها به دلیل ارزش اقتصادی که به واسطه ایجاد زنجیره تولید در کشورهای پیشرفته حاصل شده است؛ با وجود تفاوت فوق العاده شرایط صنعت دامپروری در کشور ایران با سایر کشورها به جای نمودن زنجیره تولید با وابستگی کمتر به عوامل بیرونی، تنها بر ایجاد زنجیره تولیدی کاملا مشابه به سایر کشورها پافشاری می نمایند که این کار بسیار اشتباهی است.

رحیمیان در پایان خاطرنشان کرد :لذا با توجه به اهمیت وجود زنجیره های تولید در بخش دامپروری و افزایش بهره وری در این خصوص می بایستی  کلیه عوامل بیرونی و درونی بر زنجیره های تولید در صنایع دامی مورد توجه قرار گرفته و برنامه ریزی های صورت گرفته بر مبنای وضعیت موجود و هدف های آینده مد نظر قرار گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید