Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از انجام عملیات هرس زمستانه درختان در باغات شهرستان سامان با رویکرد افزایش کمیت و کیفیت محصول خبر داد.

عملیات هرس زمستانه باغات شهرستان سامان انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، یزدان احمدزاده نتایج حاصل از عملیات هرس درخت را ایجاد تعادل مناسب بین اندام های رویشی و سیستم ریشه، حذف شاخه های اضافی، شکسته و آفت زده، حذف پا جوش ها، دادن فرم و اسکلت مناسب به درختان، از بین بردن شاخه های پیر، جوان نمودن درختان و ایجاد شرایط مطلوب برای ورود نور و هوای کافی جهت رشد مناسب برشمرد.

وی گفت: هرس درختان در سطح باغات شهرستان سامان معمولا از اواخر بهمن ماه آغاز و تا اوایل بهار نیز ادامه دارد که بیشترین هرس مربوط به درختان هلو با سطح زیر کشت بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار می‌باشد که البته بهترین زمان هرس درختان هلو در اواخر اسفند و اوایل بهار (قبل از باز شدن گل ها) و پس از رفع خطر سرمای زمستانه می باشد  زیرا در هرس زودهنگام درختان، زخم های محل هرس بهبود نمی یابند و احتمال ورود بعضی عوامل بیماری زا مثل شانکر از این زخم‌ها وجود دارد لذا پیشنهاد می‌شود که زمان هرس به اواخر اسفند  موکول شود.

وی با اشاره به این که یکی از مهم ترین عملیاتی که در باغ انجام می‌شود، هرس است، خاطرنشان کرد: بسیاری از باغداران بدون اطلاع یا با اطلاعات اندک درباره چگونگی هرس و علل آن قسمت‌هایی از درخت را حذف می‌کند، بدون آن که هدف خاصی را در نظر داشته باشند، در صورتی که هدف هرس همواره مشخص است و هر برش باید منجر به بهبود میزان و کیفیت محصول و افزایش طول عمر درخت شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید