Iranian Agriculture News Agency

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷هزار متر مربع از خیابان های زون صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرک صنعتی شهرکرد آسفالت شد.

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت زون غذایی شهرک صنعتی شهرکرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:به منظور ایجاد بخشی از زیرساخت های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در سال جاری ۷۰۰۰متر مربع از خیابان های زون صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرک صنعتی شهرکرد آسفالت شد. 

طهمورث فتاحی افزود:جهت اجرای آسفالت خیابان های زون غذایی شهرک صنعتی شهرکرد یک هزار و ۱۰۰ متر مربع مخلوط ریزی به ضخامت ۱۵ سانتی متر مربع و اجرای بیس به مساحت یک هزار و ۱۰۰ متر مربع وضخامت ۱۷ سانتی متر مربع  و  آسفالت به مساحت ۷ هزار مربع با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریال انجام شد. 

فتاحی گفت :امید است با ایجادزیرساخت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای رونق و تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی گام موثری برداشته شود.

وی ادامه داد: با ایجاد زیر ساخت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان و توسعه این صنعت در  بخش کشاورزی بویژه صنایع غذایی در قطب های تولید محصولات کشاورزی بخصوص در استان که در تولید بعضی محصولات کشاورزی پیشرو هستیم می تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید و فرآورده های کشاورزی، موجب ارتقاء سطح بهره وری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد بهره برداران، توسعه صادرات و در نهایت توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید