Iranian Agriculture News Agency

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال با ترویج علمی، تولید چوب در هر هکتار در این استان از ۱۵ مترمکعب به ۲۱ مترمکعب افزایش یافت.

افزایش تولید چوب در چهارمحال و بختیاری

محمود طالبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایانا در شهرکرد ، وسعت اراضی زیر کشت زراعت درختان غیر مثمر در این استان را یکهزار و ۵۷۸  هکتار علام کرد و  افزود: در سال زراعی جاری ۳۳ هزار و ۱۳۸ مترمکعب در هکتار محصول چوب تولید شده است.

به گفته وی، با رعایت فاصله کشت اصله درخت، آبیاری منظم و دریافت آموزش و ترویج علمی، می‌توان این میزان تولید چوب در هکتار در استان را تا  ۳۰ مترمکعب در هکتار نیز افزایش داد.  

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، متوسط درآمد محصول چوب در هر هکتار را  ۲۷۰ میلیون ریال برآورد کرد و  گفت:  امسال هر کیلوگرم چوب تولید استان میانگین ۲۰ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

طالبی، بیشترین ارقام درختان این استان را "صنوبر" و" کبوده " عنوان کرد و گفت:متوسط ارزش چوب تولید شده در چهارمحال و بختیاری ۴۳۰ میلیارد ریال در سال قیمت‌گذاری شده است.

وی، بیشتر بیشه‌های زراعت چوب در استان را در شهرستان‌های کیار و فارسان اعلام کرد و گفت:با بررسی انجام شده از یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار بیشه‌زارهای استان تنها ۱۰ درصد به صورت اصولی داشت و برداشت می‌شود و مابقی بیشه‌زارهای استان دارای خاک فقیر و  فاقد مواد عالی برای تولید چوب مرغوب است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید