Iranian Agriculture News Agency
توسعه صنایع تبدیلی وعذایی روستاها را متحول می کند

طهمورث فتاحی: مدیر صنایع تبدیلی و غذایی

ایجاد صنایع کشاورزی فرآیندی چند بعدی است، که موضوع آن توسعه روستاها و بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی اقشار مولد و آسیب پذیر در جوامع روستایی و کشاورزی است. این فرآیند با استفاده از ساز و کارهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، تقویت،‌ خود اتکائی فردی و جمعی برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای اقتصادی تلاش می کند که در روستائیان و کشاورزان توان مدیریت و منابع در اختیارشان را افزایش دهد و تقویت نماید.

صنایع کشاورزی، صنایعی هستند کوچک و متناسب با شرایط اقلیمی- جغرافیایی که در قالب صنایع مختلف (غذایی، فرآوری، نساجی، فلزی، شیمیایی ) در نقاط روستایی قابلیت استقرار دارند و می توانند به متنوع ساختن اقتصاد و منابع درآمدی کشاورزان در روستا کمک کنند.

در بحث صنایع روستایی، اولویت با صنایعی است که بتواند محصولات کشاورزی و دامی را تبدیل و فرآوری کند و از ضایع شدن و کاهش درآمدی روستائیان جلوگیری نماید. صنایع کشاورزی، معمولاً در مقیاس کوچک بوده و در درجه اول محصولات کشاورزی و دامی روستائیان را فرآوری و به محصولات جانبی قابل استفاده تبدیل می کنند و در درجه دوم به تولید و فرآوری سایر فرآورده های مورد نیاز می پردازد. اگر بخواهیم به یک جمع بندی درباره رویکردهای مختلف در ایجاد صنایع تبدیلی روستائی با اتخاذ رویکردهای مختلف در ایجاد  صنایع تبدیلی روستائی برسیم، اتخاذ رویکرد ترکیبی یکی از مهمترین روش ها در این باره می باشد. برای ایجاد اشتغال مکمل به دلیل ماهیت ساختاری،‌کارکردی و وجودی با همه عوامل زندگی تولیدکنندگان و کشاورزان در ارتباط می باشد و نمی توان با نگاه تک بعدی چالش های پیش رو آن را حل کرد، بلکه باید با نگاه سیستمی همه عوامل را به طور مساوی در توسعه صنایع کشاورزی موثر دانست و نبود و عدم وجود هر یک از عوامل تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و افراد و تولیدکنندگان را در رسیدن به موفقیت دچار مشکل می سازد. مهمترین این عوامل عبارتند از:

  1. تغییر نگرش های حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به صنایع تبدیلی کشاورزی و مناطق روستائی، ‌ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد و فرهنگ سازی از طریق ترویج و رسانه های جمعی و عمومی.
  2. جذاب سازی فضای صنایع روستایی و کشاورزی از طریق تسهیل ایجاد مراکز و مجتمع های صنعتی در نواحی مستعد که می تواند زمینه رشد فوق العاده در مناطق و مراکز تولید روستایی باشد.
  3. توسعه صنایع کشاورزی روستاها را متحول می کند، این توسعه نیازمند توسعه فرهنگ اطلاعاتی روستائیان و تولیدکنندگان از طریق شبکه های رادیویی- تلویزیونی و نشریات و مطبوعات محلی در استفاده از مزایای فن آوری های جدید اطلاعات و اینترنت می باشد.
  4. فرهنگ سازی و ایجاد کارآفرینی از طریق صنایع کشاورزی از مهمترین و زیربنائی ترین امور است که باید برای توسعه کارآفرینی و فرآوری در ایجاد و گسترش صنایع کشاورزی و تبدیلی نیازمند تلاشی طولانی مدت است. بهترین راهکار جهت دستیابی به این راهبرد مهم، توسعه فرهنگ ایجاد صنایع کشاورزی از طریق برنامه های توجیهی،‌ترغیبی و ترویجی و آموزش های مختلف است.

توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد شبکه های فروش و بازاریابی از آن جایی که صنایع فرآوری از جمله صنایع ریشه دار در مناطق روستائی و نزدیک به مرکز تولید محسوب می شود و مواد اولیه مورد نیاز این صنایع به وفور در مناطق روستایی و مراکز تولید موجود می باشد و زمینه توسعه مناسبی به خصوص برای جوانان تحصیل کرده که به عنوان قشر عظیمی از جمعیت روستایی محسوب می شوند تحقق این مر موجب پاسخگوئی به نیاز غذایی و ایجاد امنیت غذایی و توسعه زیرساخت و ارتقای کیفیت زندگی و تقویت اعتماد به نفس برای مبارزه با تحریم های استکبار جهانی و غرب استعمارگر و افزایش مقاومت توده های مردم و در نهایت گسترش صنایع تبدیلی و کشاورزی منجر به تحول در روستاها و توسعه مراکز تولید محصولات کشاورزی خواهد شد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید