Iranian Agriculture News Agency

بخش کشاورزی نقش زیادی در عرصه رشد اقتصادی کشور دارد و کشاورزی در تعادل‌بخشی توسعه کشور حائز اهمیت است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با حمایت های از شرکت های دانش بنیان خلاقیت را برای ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید فراهم کرد.

نو آوری در بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ایران اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود.

برای بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی وبهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی ، افزایش رشد اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار در این بخش در اقتصاد ایران باید توجه شود.

بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و باثبات و نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی و به لحاظ توانمندی‌های فراوان در منابع و عوامل تولید، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی،در رشد ارزش‌افزوده در راستای افزایش قدرت رقابت‌پذیری این بخش در اقتصاد داخل و بازار‌های جهانی نقش بسزایی دارد.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در بخش توسعه فن‌آوری وبازاریابی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا در شهرکرد گفت: تغییرات مهم و شگرف در  حوزه توسعه بخش کشاورزی نیاز جدی به تفکر و درک سیستم های نوآورانه را ضروری کرده است. گسترش علم و دانش، تکنولوژی و سیاست های نوآورانه ، هم اکنون توسعه روستایی را به توسعه کشاورزی معطوف کرده است.

یاسر رحیمیان افزود :نقش ظرفیت نواوری دربخش کشاورزی  باتوجه به افزایش تنوع گزینه های معیشت روستایی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و باتوجه به افزایش روزافزون حوزه های فعالیت درروستاها و فعالیت های منطقه ای به محیط جهانی نشان میدهد اقتصاد روستایی جدیدی درحال رشد است 

وی گفت: این امر فشار بیشتری بر کشاورزان، شرکت‌ها و دولت‌ها درجهت نواوری و پاسخگویی به موقعیت های مختلف وارد می کند. بنابراین ایده هایی که دارای ظرفیت تحقیق هستند به همراه رویکردهایی برای سرمایه گذاری درنواوری تکامل یافته است مهم به نظر می رسند.

رحیمیان تصریح کرد: انباشت سرمایه در فعالیتهای تحقیق و توسعه موجب نوآوری و پیشرفت فناوری و حرکت از کشاورزی سطحی به کشاورزی پیشرفته و در نتیجه بهبود کیفیت محصولات، ایجاد امنیت غذایی، افزایش قدرت رقابت پذیری و تسریع رشد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی می‌شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید