Iranian Agriculture News Agency

گروه یاوران تولید از دو واحد پرورش گاو شیری در مجتمع دامپروری لردگان با هدف رفع نواقص فرآیند تولید در واحدهای پرورش گاو شیری بازدید کردند.

حضور کارگروه یاوران تولید در شهرستان لردگان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چههارمحال و بختیاری، محسن باقری و سرکار خانم دکتر تأسلی از اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات علوم دامی، همراه جمعی از پرسنل معاونت بهبود تولیدات دامی اداره جهاد کشاورزی شهرستان لردگان از دو واحد پرورش گاو شیری در مجتمع دامپروری لردگان با هدف رفع نواقص فرآیند تولید در واحدهای پرورش گاو شیری بازدید کردند.

 در یکی از واحدها میانگین تولید شیر به ازای هر رأس گاو شیری پایین تر از حد معمول بود که به منظور بالا بردن میانگین تولید در این واحدپیشنهاداتی ارائه شد.

 همچنین با توجه به عدم وجود ایستگاه جمع آوری شیر در این منطقه پیشنهاد شد که معاونت بهبود تولیدات دامی شهرستان برای اعطای مجوز تانکر حمل شیر به نام یکی از دامداران اقدام کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید