Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ در جریان بازدید از از طرح های شاخص توسعه باغات دیم شهرستان گفت : با اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار ایجاد اشتغال، افزایش معیشت روستاییان و تحول اساسی در منطقه محروم کوهرنگ صورت می گیرد.

توسعه باغات دیم نقطه عطف ایجاد اشتغال و درآمد منطقه محروم کوهرنگ

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، معاون فنی و رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان حضور از طرح‌های شاخص توسعه باغات دیم و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستان کوهرنگ بازدید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ اظهار داشت :در این بازدید از باغ شکرخدا محمدی از کشاورزان نمونه روستای اسمی آباد و منطقه میهه بازدید شد.

مسلم پرویزی بابادی افزود: با توجه به سطح مناسب و قابل قبول بارش نزولات آسمانی در سطح شهرستان، توسعه باغات دیم از راهکارهای مناسب ایجاد اشتغال در سطح شهرستان است.

وی  مدیریت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستان و توسعه باغات دیم را از اولویت های کاری برشمرد.

از ابتدای سال تاکنون بیش از 120هکتار از اراضی شهرستان به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید