Iranian Agriculture News Agency

مرحله آخر طرح پلاک گذاری و بازدید از تراکتورها در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ انجام پذیرفت.

طرح پلاک‌گذاری تراکتورهای فاقد پلاک در شهرستان کوهرنگ پایان یافت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ گفت : در این بازدید ٣٠ تراکتور توسط پلیس راهور شهرستان کوهرنگ بازدید شد.

مسلم  پرویزی افزود: در این بازدید کارشناسان شرکت نفت نیز برای راستی آزمایی تراکتورها حضور داشتند و این فرآیند به صورت همزمان انجام شد.

وی ادامه داد: از ابتدای طرح شماره گذاری تراکتورهای فاقد پلاک تعداد ٢٣٠ بازدید انجام شده و تا کنون ١٨٠ پلاک برای تراکتور‌ها صادر شده است.

خانم مهندس صابری کارشناس مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی گفت: در بخش های صمصامی و بازفت حدود ٢٠ تراکتور فاقد پلاک وجود دارد که طی برنامه ریزی های آتی، روند پلاک گذاری شهرستان پایان می پذیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید