Iranian Agriculture News Agency

نوغانداری اشتغالی سودآور و ارزشمند در چهارمحال و بختیاری از جمله مشاغل مکمل بخش کشاورزی است که در قالب کشاورزی ترکیبی بدون ایجاد هیچگونه مزاحمتی، زمینه را برای بهبود معیشت روستایی با رویکرد کشاورزی چندکارکردی فراهم کرده است

ثروت و اشتغال لابه‌لای برگ‌های توت/ فیلم

دیدگاه تان را بنویسید