Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ از اجرای داوطلبانه احکام قطعی قضایی قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در سطح شهرستان کوهرنگ خبر داد

اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان کوهرنگ

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ در حاشیه خود اجرایی داوطلبانه احکام قطعی قضایی قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در سطح شهرستان کوهرنگ اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقامات قضائی و به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ی و اجرای احکام قطعی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز، در روستاهای ملک آباد و قلاتک بخش مرکزی و شهر صمصامی در بخش صمصامی صورت گرفت.

 پرویزی تصریح کرد : با اجرای این احکام دو هزار و ۸۲۸ مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه که توسط مالکان به قطعه تفکیک و اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز شده بود به حالت اولیه اعاده شد.

همچنین آقای قاسمی مسئول اموراراضی شهرستان کوهرنگ اضافه کرد: مشارکت و نظارت عمومی مردم و همکاری دهیاران و شوراها یکی از بارزترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از به مخاطره انداختن امنیت غذایی و سلامت جامعه است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید