Iranian Agriculture News Agency

تشکل های کشاورزی با تعامل با سایر زیر بخش های جهاد کشاورزی با آموزش و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه برند ها وتشکیل واحد های تجاری و پیگیری صادرات محصولات می توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولیدات کشاورزی و بازاریابی محصولات کشاورزی داشته باشند

نقش تشکل‌های بخش کشاورزی در جهت جهش تولیدات کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحل و بختیاری، افزایش جمعیت جهان و نیاز روز افزون به مصرف مواد غذایی ، اهمیت صنایع کشاورزی و دامپروری را در دهه های  اخیر  بالا برده است و باعث شده تا کشورها برای تامین امنیت غذایی خود، برنامه ریزی های موثری در حوزه اشتغال و کسب درآمد و رونق اقتصادی نموده به فکر استفاده از یافته های علمی و تحقیقاتی و استفاده از فناوری در بخش کشاورزی باشند که موجب می شود تا بهره وری در این بخش ارتقا پیدا کرده و تولید محصولات به شکل جهشی افزایش پیدا کند.

در سالی که‌ مزین به نام جهش تولید می باشد، به روز شدن  کشاورزی کشور و فاصله گیری از کشاورزی سنتی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به جهت تامین و حفظ امنیت غذایی جامعه بیش از پیش حایز اهمیت می باشد و باید خاطر نشان کرد که جهش تولید  در بخش کشاورزی صرفا با استفاده شیوه های علمی و فناورانه و استفاده از پتانسیل های  بالقوه تشکل های کشاورزی محقق می شود.

نقش مهم تشکل ها در بازار یابی محصولات کشاورزی

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در بخش توسعه فن آوری وبازاریابی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا در شهرکرد گفت:تشکل های بخش کشاورزی نقش بسیار قابل توجه و  مهمی در بازاریابی تولیدات کشاورزی دارند که توسعه بازارهای منطقه ای و صادرات محصولات کشاورزی بامحوریت تشکل های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

یاسر رحیمیان افزود :در بخش کشاورزی ایران تشکل‌های بسیار توانمندی وجود دارد اما مشکل اینجاست  که نگاه کارشناسانه ای به بخش خصوصی غیر دولتی و این دسته تشکل های توانمند و موثر نمی شود و از طرفیت ویژه آنها آن گونه که شایسته است استفاده نشده است.

وی گفت :در بخش کشاورزی و دامپروری باید از تشکل ها به عنوان پل ارتباطی بین بخش غیر دولتی و دولتی استفاده شود اما به تا کنون به درستی از ظرفیت این تشکل ها استفاده نشده است.

وی با اشاره با به دعوت از تشکل ها و بهرگیری از تجربیات آنها در برنامه هایی اجرایی افزود :در مباحث برنامه ریزی بایستی از تشکل ها دعوت شده و از نظرات آنها و تجربیات آنها استفاده شوند و درصورتی که اگر تشکل‌ها را به کار برده شوند و از تجربیات و ظرفیت های آن ها برای برنامه ریزی های هر بخش استفاده شود می‌توان به وضوح تمام مسائل را به درستی برنامه‌ریزی کرد تا از  تجربیات موفق این نوع تشکل ها در بخش تصمیم گیری و اجرا استفاده شود.

نقش تشکل های بخش کشاورزی در  جهش تولید

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در بخش توسعه فن آوری وبازاریابی محصولات کشاورزی گفت :تشکل های کشاورزی با تعامل با سایر زیر بخش های جهاد کشاورزی با آموزش و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه برند ها وتشکیل واحد های تجاری و پیگیری صادرات محصولات می توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولیدات کشاورزی و بازاریابی محصولات کشاورزی داشته باشند.

یاسر رحیمیان افزود:ساماندهی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی درقالب نهاد ها و تشکل های اجتماعی نقش مهمی در توسعه و افزایش تولیدات کشاورزی را ایفا می کند. سازماندهی و ساماندهی بهره برداران بخشکشاورزی علاوه بر رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان ، موازنه نابرابر بین شهرها و روستاها را کاهش داده و با تسهیل پذیرش فن آوری های نوین و به کارگیری منابع انسانی بهره برداران ذینفع در حوزه کشاورزی ، قدرت و توانایی بهره برداران را برای استفاده بهینه از نیرو و استعداد های آنها شکوفا ساخته و منجر به ارتقای رفاه و آسایش آنان و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید