Iranian Agriculture News Agency

55 هکتار از حبوبات کاری حوزه مرکز جهاد کشاورزی چالشتر از طریق سیستم تیپ آبیاری می‌شود.

افزایش راندمان مصرف آب با آبیاری تیپ مزارع حبوبات حوزه چالشتر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مسؤول مرکز جهاد کشاورزی چالشتر گفت: در سال جاری 140 هکتار از اراضی حوزه این مرکز زیر کشت حبوبات می‌رود که قسمت عمده‌ای از این اراضی از طریق سیستم تیپ و بارانی و سطح اندکی نیز به شکل غرقابی آبیاری می‌شود.

سلیمان افزود: آبیاری تیپ یکی از روش‌های آبیاری موضعی است که برای واحدهای زراعی و باغی مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب یکنواختی توزیع آب شده، عملیات زراعی در مزرعه با سهولت انجام می‌شود و رشد علف‌های هرز کاهش یافته، میزان هدر رفت آب نیز بسیار کم می‌شودهمچنین این نوارها به آسانی نصب و به سرعت و راحت قابل پهن و جمع‌آوری است.

وی گفت: 55 نفر بهره‌بردار حبوبات کاری حوزه عمل این مرکز را بر عهده دارند که بیشترین سطح زیر کشت حبوبات مربوط به روستای هرچگان و شهر نافچ است.

مسؤول مرکز جهاد کشاورزی چالشتر خاطر نشان کرد: لوبیا سفید و قرمز بیشترین سطح حبوبات کاری منطقه را دارند که امسال پیش‌بینی می‌شود 378 تن حبوبات از مزارع این مرکز برداشت شود که نسبت به سال گذشته 38 درصد رشد خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید