Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: با توجه به اینکه شهرستان فارسان دارای مزارع و پوشش گیاهی مناسبی خصوصا در فصل بهار می باشد معمولا تقاضای استقرار زنبوررستانها در مناطقی از این شهرستان زیاد است. بنابراین ساماندهی و کنترل مجوزها دارای اهمیت است.

اسقرار کلنی‌های زنبور عسل در شهرستان فارسان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،جلسه ساماندهی کلنی های زنبور عسل با حضور نماینده ناحیه انتظامی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی زنبور داران شهرستان و مدیر و کاشناسان امور دام این شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت :با توجه به اینکه شهرستان فارسان دارای مزارع و پوشش گیاهی مناسبی خصوصا در فصل بهار می باشد معمولا تقاضای استقرار زنبوررستانها در مناطقی از این شهرستان زیاد است. بنابراین ساماندهی و کنترل مجوزها دارای اهمیت است.

کوچکی افزود: زنبور دارانی که از استانهای دیگر به این شهرستان کوچ می‌کنند  می بایست  حتما گواهی بهداشتی کلنی های خود را  از شبکه دامپزشکی  استان مبدا  اخذ کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: استقرار کلنی ها در این شهرستان به شرط مجوز از جهاد کشاورزی محل انجام می‌شود و از ورود و استقرار زنبورستان های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید