Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیاراز نصب تله های فرمونی در ایستگاه های مختلف از باغات این شهرستان خبر داد

نصب تله‌های فرمونی در باغات شهرستان کیار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیاربا اعلام این خبر افزود : مهمترین آفات منظور در این طرح عبارتند از کرم سیب،کرم خوشه خوار انگور،کرم گلوگاه انار و آفات قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای می باشد

سعید دادودی نیا هدف از نصب تله فرمونی را ردیابی و تعیین مهم ترین زمان مبارزه با آفات مذکور برشمرد و اظهار کرد : سرکشی و بازدید هفتگی کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی از این تله ها و با استفاده از داده های به دست آمده می توان پیک پرواز و تعداد نسل آفت را کنترل و به نحو مطلوب با آن مبارزه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید