Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی اردل:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از اجرای سایت های الگویی تولیدی –ترویجی درسال گذشته و توسعه این سایت های الگویی درسال جاری دراین شهرستان خبرداد.

سایت‌های الگویی تولیدی - ترویجی در بخش کشاورزی شهرستان اردل اجرا شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، روح اله سعیدی گفت: در سال گذشته سایت های الگویی گیاهان دارویی با یکصد نفر روز آموزش ،گندم دیم وگوسفند داری هر کدام با شصت نفر روز آموزش اجرا گردید.

وی، با اشاره به اینکه ، ایجاد سایت‌های الگویی زمینه ساز همگرایی بین فعالیت‌های کشاورزی است افزود: مشارکت در یادگیری، توسعه تکنولوژی و توسعه آگاهانه روش های نوین کشاورزی، اثر مهمی بر بهره وری کشاورزان به ویژه کشاورزان سنتی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، ادامه داد: منظور از سایت الگویی جامع تولیدی این است که؛ یک واحد تولیدی متعلق به یک مددکار ترویجی و یا تسهیلگر روستائی و تعدادی واحد متعلق به سایر بهره برداران یک روستا که در آن‌ها توصیه‌های فنی و یافته‌های تحقیقاتی و طرح‌های مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی با تجمیع منابع و امکانات، اجرا شده است؛ تعمیم و توسعه می‌یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید