Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت : در سال جاری دو مورد سایت جامع الگویی و یکَ مورد کانون یادگیری در شهرستان شهرکرد اجرا می‌شود.

سایت‌های الگویی محل تجمیع ظرفیت‌های بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: هدف اصلی از ایجاد سایت‌های جامع الگویی و کانون‌های یادگیری، همسو کردن فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی و ایجاد تعامل با بخش‌های تحقیقاتی، اجرایی و خبرگان محلی است تا با استفاده از پتانسیل‌های موجود بتوان به اهداف بخش کشاورزی دست یافت.

فرهادرفیعی با اشاره به اینکه سایت جامع الگویی متعلق به کشاورز پیشرو، کانون یادگیری متعلق به نمونه‌های بخش کشاورزی و واحدهای تابعی نیز متعلق به سایر بهره‌برداران در یک روستا هستند افزود: امسال مقرر است 2 سایت جامع الگویی شامل احداث باغ و پرورش گاو شیری و یک کانون یادگیری با عنوان گلخانه تولید محصول سالم توت فرنگی در حوزه عمل مراکز جهاد کشاورزی مرغملک، حومه شهرکرد و چالشتر اجرا شود.

وی گفت: سطح زیر کشت سایتهای اصلی 5/2 هکتار و ظرفیت سایت اصلی گاو شیری 40 رأس می‌باشد و سایتهای تابعی حدود 35 هکتار سطح زیر کشت داشته و ظرفیت دامداری‌های تابعی نیز 400 رأس می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد خاطر نشان کرد: حدود 40 نفر کشاورز و دامدار اصلی و تابعی با برگزاری  12 مورد مدرسه در مزرعه (FFS) از ابتدای کار تا مرحله آخر (کاشت تا برداشت) با کلیه توصیه‌های فنی و تحقیقات علمی همراه با تجمیع سایر منابع و امکانات آشنا می‌شوند و اجرای توصیه‌های فنی در سایت توسط کشاورز مورد رصد و پایش کارشناسان بخش مربوطه قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید