Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل خبر داد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 7300هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل در کمیسیون رفع تداخلات استان مورد بررسی قرارگرفت.

بررسی 7300هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل در کمیسیون رفع تداخلات استان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 7300هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل در کمیسیون رفع تداخلات استان مورد بررسی قرارگرفت.

سعیدی، با بیان اینکه، فعالیت اجرایی کمیسیون رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و همچنین مواد مصوب قانون برنامه ششم توسعه از سال ۹۴ در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است، افزود: از ابتدای سال بیش از 1300هکتار  از اراضی روستای ده کهنه در  کمیسیون رفع تداخلات استان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف شده است که 357هکتارازاین اراضی دراختیارمردم قرارگرفت.

وی اظهار کرد: همچنین 6066هکتاراز اراضی کاج درکمیسیون رفع تداخلات مورد بررسی قرارگرفت که مقررگردید 438هکتار ازاراضی ذکرشده دراختیارمردم قرارگیرید وبرای تصویب نهایی به کمیسیون رفع تداخلات استان ارسال گردید.

وی با بیان اینکه، رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که ازچندسال اخیر  با جدیت در حال پیگیری است، گفت: هدف اصلی از طرح رفع تداخلات، برطرف سازی موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید