Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل خبر داد

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اردل از توسعه گلخانه ها و کشت‌های متراکم دراین شهرستان خبر داد.

توسعه کشت‌های متراکم در شهرستان اردل

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل ازتوسعه گلخانه‌ها و کشت‌های متراکم دراین شهرستان خبر داد.

سعیدی گفت: توسعه گلخانه وکشت های متراکم به دلیل کاهش مصرف آب ،افزایش تولید درواحد سطح وامکان برداشت بیش از یک محصول درسال،  اولین اولویت کاری این مدیریت می باشد.

وی، با بیان اینکه، مطالعات تاسیس مجتمع گلخانه ای برای نخسین بار دراین شهرستان درحال اجراست،افزود،با تسهیلات کم بهره از تاسیس گلخانه وکشت های متراکم حمایت می‌کنیم.

قابل ذکراست: دراین راستا مدیریت جهاد کشاورزی بازدید ازگلخانه های این شهرستان وبررسی مشکلات را دراولویت کاری خود قرارداده است.

سعیدی ضمن بازدید ازگلخانه گل دررستم آباد گفت: این گلخانه باسطح زیرکشت بیش از سه هزارمترمربع روزانه بیش از دوهزار وپانصد شاخه گل را روانه بازار تهران می کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید