Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:کشت مکانیزه جو در 20هزار 600 هکتار از اراضی استان انجام شد.

کشت مکانیزه جو در 20هزار و 600 هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:کشت مکانیزه جو در 20هزار 600 هکتار از اراضی استان انجام شد.

امرالله اسماعیلی افزود: در سال جاری 26 هزار 500هکتار از مزارع چهارمحال وبختیاری زیر کشت جو قرار گرفته که از این میزان 20 هزار 600هکتار به صورت کشت مکانیزه  که 3 هزار 700 هکتار آن به صورت کشت حفاظتی انجام شده است.

وی گفت: از سطح 9 هزار 900 هکتار جو آبی در استان حدود 7 هزار 500 هکتار آن به صورت مکانیزه کشت شد.

اسماعیلی اضافه کرد: از سطح 16 هزار 600 هکتار جو دیم در استان 13هزار 100 هکتار آن به صورت مکانیزه کشت شده است.

او ادامه داد:کشت مکانیزه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی،سوخت و نهاده ها شامل(کود و بذر) میشود.

اسماعیلی تصریح کرد :کاهش تردد تراکتور در داخل مزرعه و همچنین سطح سبز یکنواخت و رعایت تراکم بوته،سهولت و تسریع در عملیات کشت از مزایای کشت مکانیزه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید