Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات کشور گفت : بهبود دانش مروجین ،ارتباط قویتر با بهره برداران ،جوانان و نوجوانان روستایی می تواند نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و روستایی داشته باشد.

بهبود دانش مروجین می‌تواند نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و روستایی داشته باشد
به گزارش ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، اسماعیل کرمی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات وزارتخانه به همراه مدیر هماهنگی ترویج استان و رییس اداره ترویج کشاورزی استان از مرکز جهاد کشاورزی عدل دزک بازدید کردند.
در این بازدید کرمی ضمن رضایتمندی از عملکرد مرکز با وجود نیروهای فعال ،جوان و تحصیلکرده تاکید کرد بهبود دانش مروجین، ارتباط قویتر با بهره‌برداران، جوانان و نوجوانان روستایی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و روستایی داشته باشد و به استفاده بهتر از آب‌وخاک و منابع طبیعی و تولید کشاورزی پایدار بیانجامد.
در این بازدید رئیس مرکز و کارشناسان گزارشی از وضعیت کشاورزی حوزه عمل مرکز و پهنه‌های تولیدی ارائه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید