Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حفظ خاک اساس کشاورزی پایدار است، یادآور شد: باید شناخت دقیقی از خاک داشته باشیم و با برنامه ریزی صحیح و علمی بتوانیم از خاک استفاده کنیم.

حفظ خاک اساس کشاورزی پایدار است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری ،دکتر ذبیح الله غریب رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری درسومین همایش روز جهانی خاک در استان چهارمحال و بختیاری گفت :شرایط  تغییر اقلیم تهدیدی برای خاک شده است زیرا زمانی که با کمبود بارش و خشکی زمین مواجه می شویم، خاک استحکام خود را از دست داده و فرسایش های زیادی را هر ساله شاهد هستیم.

غریب افزود :اهمیت خاک مهمتر از آب است در کشاورزی وجود آب به تنهایی بهره وری مورد نظر را نخواهد داشت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان  با بیان اینکه حفظ خاک اساس کشاورزی پایدار است، یادآور شد: باید شناخت دقیقی از خاک داشته باشیم و با برنامه ریزی صحیح و علمی بتوانیم از خاک استفاده کنیم.

وی گفت :خاک هم بستر حیات جانوران و گیاهان بوده و هم مخزنی برای آب است و اگر خاک را درنیابیم قطعا برنامه ریزی برای آب معنایی ندارد.

غریب تصریح کرد: مهمترین مانع در استان ما پایین بودن ماده آلی خاک می باشد و باید موادآلی خاک را افزایش دهیم

 غریب  افزود کشت های حفاظتی راهکاری بسیار موثر در افزایش مواد الی خاک می باشد

وی ادامه داد:  در کشت های حفاظتی به جای شخم های مکرر ، کشت مستقیم صورت می گیرد و باعث صرفه جویی در مصرف آب و تاثیر مستقیم بر افزایش مواد آلی خاک  می باشد

شایان ذکر است : در سال زراعی جاری 24هزار هکتار از اراضی استان با کشاورزی حفاظتی زیر کشت رفته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید